Cennik usług

Cennik usług medycznych POZ dla osób nieubezpieczonych

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH POZ

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH


Porada lekarska ogólna, specjalistyczna

40 zł


Wizyta domowa lekarza POZ

100 zł


EKG – spoczynkowe

10 zł


Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

5 zł


Iniekcja domięśniowa

10 zł


Iniekcja dożylna

12 zł


Iniekcja podskórna

8 zł


Założenie lub zmiana wenflonu

20zł


Zdjęcie szwów

50zł


Postawienie baniek , zmiana opatrunku

20 zł


Płukanie jednego ucha

30 zł


Wymiana cewnika

30 zł


Usunięcie kleszcza

20 zł


Badanie poziomu cukru

5 zł


Wlew dożylny do 500ml (bez ceny leku)

35 zł


Szczepienie zalecane Pentaxim

130 zł


Szczepienie zalecane Infanrix IPV Hib

130zł


Szczepienie przeciw WZW B EUVAX

40zł


Szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP

50 zł


Inhalacja - nebulizacja  10 – 15 min (jeden zabieg swoim lekiem)

5 zł


Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.09.2019r. - 30.11.2019 r.
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

II kwartał 2019  
 4839,24 * zł


9,68zł
0,34 zł 1,94 zł *Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na elektronicznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*


Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych. 


*  SZCZEPIENIA OCHRONNE SZCZEPIONKAMI PACJENTÓW – szczepionki muszą być dostarczone jak najszybciej po odbiorze z apteki w izolowanym  izotermicznym opakowaniu specjalnie do tego przeznaczonym. Nie wolno pozostawiać szczepionki narażonej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła, w przeciwnym razie szczepionka może stracić swoje właściwości biologiczne.