Nieobecności lekarzy


Zaplanowane urlopy naszych lekarzy

Regina Kałużny      27.01.2020 do 31.01.2020

Józef Kałużny

Piotr Gibas

Paweł Jelonek

Michał Stankiewicz

Marta Jędra             03.02.2020 do 07.0.2020