Nieobecności lekarzy

Szanowny Pacjencie! 


Zaplanowane urlopy naszych lekarzy:

lek. Regina Kałużny        23.05 - 7.06.2022.

lek. Józef Kałużny           18.04 - 3.05 / 23.05 - 7.06 / 29.08 - 11.09.2022.

lek. Piotr Gibas                18.03 - 1.04.2022.             

lek. Paweł Jelonek           

lek. Agnieszka Dyduła    18.04 - 4.05.2022.

lek. Justyna Nizio            10.01 - 30.06.2022. Pani Doktor przebywa na stażu specjalizacyjnym

lek. Krzysztof Mejza