Rejestracja

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem osoby trzeciej

w dniu wizyty od godz. 7:30  oraz za pomocą e-rejestracji.

Zarejestrować mogą się Państwo telefonicznie pod numerem: 

poradnia ogólna (33) 873 90 12 

poradnia dziecięca (33) 506 56 12

W okresie pandemii zgodnie z zaleceniami WHO oraz Ministra Zdrowia - 

pacjenci są umawiani na wizyty w przychodni lub na teleporady z lekarzem.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając tutaj ----> TELEPORADA


Pacjenci uprawnieni: Honorowy Dawca Krwi, Dawcy Przeszczepów, Kombatanci oraz

Inwalidzi Wojenni – przyjmowani są poza kolejnością wg. jeden pacjent z kolejki i jeden uprawniony.