SZCZEPIONKA COVID-19

Szanowni Pacjenci!

Zachęcamy do zapisów na szczepienia przeciw Covid-19! 

Także dawką przypominającą!

ff

Najbliższe terminy:

  • ff
  • czwartek:   28 kwiecień; 5, 12, 19 maj
  • piątek:        29 kwiecień; 6, 13 maj  
  • sobota:       21 maj

Rejestracja pod numerem telefonu: (33) 873 - 90 - 12


Wszyscy uprawnieni do szczepień w danej grupie wiekowej mogą zarejestrować się na 

szczepienie w innym punkcie szczepień:

 ·     przez infolinię 989

·     wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333

·     przez stronę internetową pacjent.gov.pl


Kwestionariusz dla osób przed szczepieniem

Przed kwalifikacją do szczepienia prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Formularz jest również dostępny w naszej Przychodni, można sobie podejść i wypełnić w domu.

W przypadku dzieci w wieku od 5 - 15 lat, obecność rodzica / opiekuna prawnego jest OBOWIĄZKOWA!!!

Osoby niepełnosprawne! Jeżeli szczepienia odbywają się na I piętrze przychodni, istnieje możliwość skorzystania z windy schodowej, która znajduje się na parterze. W tym celu należy poprosić pielęgniarkę o pomoc.


Formularz wstępnej kwalifikacji do szczepienia osoby pełnoletniej na COVID-19 (15.05.2021)

Formularz wstępnej kwalifikacji osoby niepełnoletniej na COVID-19 (7.06.2021)

Formularz wstępnej kwalifikacji pacjentów z grupy 1B (grupa onkologiczna) 


Skierowania dla pacjentów z grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Chorzy, którzy zakończyli radioterapię, immunoterapię, leczenie celowane oraz chemioterapię po 31 grudnia 2019 r.
– Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po zakończeniu terapii.
– Chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne działania niepożądane.
– Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

Pacjenci w trakcie chemioterapii, radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego
– Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji.
– Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.
– Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.
– Chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia. W przypadku prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia.

Brak zdjęć w galerii