TELEPORADY

Pandemia zmusiła do przekształcenia zwykłych klasycznych wizyt w POZ
w tajemniczo brzmiące TELEPORADY.

Na czym to polega? Gdy potrzebujesz konsultacji stanu swojego zdrowia z lekarzem, zadzwoń do przychodni i umów się na teleporadę, która odbędzie się o konkretnej ustalonej godzinie u konkretnego dyżurującego lekarza w przychodni. Upewnij się, że w recepcji mają do Ciebie prawidłowy numer telefonu, na który będzie mógł zadzwonić do Ciebie lekarz. Jeżeli w trakcie udzielania teleporady, lekarz stwierdzi, że Twoja wizyta w przychodni jest konieczna, poinformuje Cię o tym i ustali konkretną datę i godzinę wizyty.
Ważne, by na taką wizytę przyjść w maseczce zasłaniającej usta i nos.
 PAMIĘTAJ!!! Jeżeli przyjdziesz na wizytę bez środków ochrony osobistej (tj. maseczki), 
lekarz ma prawo odmówić przyjęcia.

Jak przebiega teleporada

  • Przedstaw się lekarzowi i poproś go o przedstawienie się, jeżeli tego nie zrobił.  Podaj swoje imię i nazwisko oraz inne dane osobowe, o które poprosi lekarz (w tym numer PESEL - lekarz musi mieć pewność, komu dokładnie udziela porady, a PESEL jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej).
  • Jeżeli dzwonisz jako opiekun osoby, która potrzebuje pomocy, poinformuj o tym lekarza i podaj dane osobowe właściwego pacjenta.
  • Sygnalizuj problemy techniczne. Jeśli nie słyszysz dobrze lub nie rozumiesz, co lekarz do ciebie mówi, poinformuj go o tym. Dzięki temu nie przegapisz żadnej istotnej informacji.
  • Odpowiadaj wyczerpująco na pytania lekarza. Może okazać się konieczne np. samobadanie przeprowadzone pod jego kierunkiem. Teleporada stanowi pełnoprawną formę badania – nie traktuj jej zdawkowo, nie oszukuj lekarza, gdyż na podstawie twoich informacji lekarz podejmie decyzję dotyczącą twojego stanu zdrowia i udzieli konkretnych zaleceń; poza tym na podstawie wywiadu lekarz jest zobowiązany sporządzić lub uzupełnić twoją dokumentację medyczną.
  • Referując swój problem możliwie szczegółowo, trzymaj się konkretów, nie popadaj w dygresje – szanuj czas lekarza i innych pacjentów.
  • Uwaga: jeśli podczas rozmowy nagle gorzej się poczujesz, daj o tym znać lekarzowi, podając miejsce, w którym się znajdujesz. Lekarz nie będzie mógł ci bezpośrednio pomóc, ale może niezwłocznie wezwać na miejsce pomoc oraz przekazać ci instrukcje postępowania, które pomogą zmniejszyć zagrożenie do czasu przyjazdu karetki.