Transport sanitarny

Szanowny Pacjencie starając się o transport sanitarny musisz wiedzieć, że: 

na podstawie ZLECENIA lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ, lekarz oddziału szpitalnego, lekarz specjalisty z poradni specjalistycznej) przysługuje Ci transport sanitarny do najbliższego podmiotu leczniczego, 
o którym mowa w przepisach działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, 
w przypadkach: 

1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym; 
2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 1. Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli lekarz POZ. lekarz z oddziału szpitalne, lekarz specjalista z poradni, poradni specjalistycznej), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. 
 2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.  Jeżeli pacjent wnioskuje o transport sanitarny do zakładu leczniczego, który nie jest najbliżej  taki transport jest płatny (bez względu na wystawione skierowanie przez lekarza POZ),  kwotę za transport oblicza Stacja Pogotowania. 
Szanowny Pacjencie, zlecenie na transport sanitarny do najbliższej poradni otrzymujesz od lekarza POZ, jeżeli jedziesz tam pierwszy raz, gdy dalsze leczenie przejmuje poradnia specjalistyczna i lekarz specjalista wyznacza termin kolejnej kontroli to wraz z terminem kontroli musi wystawić zlecenie na transport sanitarny, jeżeli pacjent tego potrzebuje.

Czyli lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni specjalistycznej jednorazowo, następnie transport przejmuje poradnia, w której pacjent leczy się przewlekle, i to w obowiązku pacjenta leży zadbanie na wizycie, by lekarz specjalista takie skierowanie na transport wystawił, lekarz POZ nie wystawi skierowania na kolejny transport.

Częściowo odpłatny transport sanitarny:
Jeżeli natomiast jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagasz pomocy przy korzystaniu z transportu publicznego lub wymagasz pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, przysługuje Ci płatny transport. Jest on częściowo płatny (pacjent zapłaci 60%, a NFZ pokryje 40% kwoty takiego transportu) - kwotę odpłatności oblicza Pogotowie Ratunkowe. 
Taki transport przysługuje Ci  w przypadku leczenia:
 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo-płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźne i pasożytnicze
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.
W innych przypadkach musisz zapłacić sam pełne koszty transportu.


Z transportu „dalekiego” w POZ możesz skorzystać w następujących sytuacjach:

   * kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a Twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Zostaniesz przewieziony od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania

    * kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan Twojego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. Przysługuje Ci transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej Twojego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia

    * kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km „tam i z powrotem”, a ogólny stan Twojego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z Twojego miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli Ci świadczeń, i z powrotem

    * kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 km „tam i z powrotem”, a Twój ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.

Aby skorzystać z transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ, powinieneś (Ty lub Twoja rodzina albo opiekun prawny) wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz. Po rozpatrzeniu wniosku dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję. 

Poradnie specjalistyczne dostępne w ZZOZ Wadowice
• Poradnia Chirurgii Ogólnej,
• Poradnia Chorób Naczyń,
• Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
• Poradnia Chorób Zakaźnych,
• Poradnia Diabetologiczna,
• Poradnia Dla Kobiet,
• Poradnia Endokrynologiczna,
• Poradnia Gastroenterologiczna,
• Poradnia Kardiologiczna,
• Poradnia Laryngologiczna,
• Poradnia Leczenia Uzależnień,
• Poradnia Leczenia Zeza,
• Poradnia Logopedyczna,
• Poradnia Medycyny Pracy,
• Poradnia Neonatologiczna,
• Poradnia Neurologiczna,
• Poradnia Okulistyczna,
• Poradnia Onkologiczna,
• Poradnia Ortopedyczna,
• Poradnia Psychologiczna,
• Poradnia Rehabilitacyjna,
• Poradnia Reumatologiczna,
• Poradnia Urologiczna,
• Poradnia Zdrowia Psychicznego,
• Zespół Leczenia Środowiskowego.

Poradnie specjalistyczne dostępne w ZOZ Oświęcim a niedostępne w
Wadowicach:
• Poradnia Chirurgii dziecięcej,
• Poradnia Medycyny sportowej,

Poradnie specjalistyczne dostępne w ZOZ Sucha Beskidzka a niedostępne w
Wadowicach:
• Poradnia Alergologiczna,
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
• Poradnia Leczenia Bólu,
• Poradnia laktacyjna,
• Poradnia Nefrologiczna,
• Poradnia Patologii Noworodka,
• Poradna Anestezjologiczna,

Umawianie transportu sanitarnego z Pogotowiem w Wadowicach pod nr tel. 33 872 12 05 (od 7:00-14:00)

TRANSPORT SANITARNY
https://www.facebook.com/nzoznowamed

Brak zdjęć w galerii