Cennik usług

Cennik usług medycznych POZ dla osób nieubezpieczonych

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH POZ

CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCHPorada lekarska ogólna, specjalistyczna


150 zł

EKG – spoczynkowe

30 zł


Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

10zł


Iniekcja domięśniowa

20 zł


Iniekcja dożylna

20zł


Iniekcja podskórna

10zł


Założenie lub zmiana wenflonu

20zł


Zdjęcie szwów

100zł


Zmiana opatrunku

30 zł


Płukanie jednego ucha

30 zł


Wymiana cewnika

80 zł


Usunięcie kleszcza

50 zł


Badanie poziomu cukru

20 zł


Wlew dożylny do 500ml (bez ceny leku)

35 zł


Szczepienie zalecane Pentaxim

130 zł


Szczepienie zalecane Infanrix IPV Hib

130zł


Szczepienie przeciw WZW B EUVAX

60zł


Szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP

100 zł


Inhalacja - nebulizacja  10 – 15 min (jeden zabieg swoim lekiem)

20zł


USG szyi
100zł

USG jamy brzusznej
100zł

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
w okresie 01.03.2024 - 31.05.2024

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia


IV kwartał 2023 r.
7540,36 zł

15,08 zł

0,53 zł

3,02 zł