Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych pobiera 
i przyjmuje materiał do badań
codziennie od godz. 07:30 - 09:45.

Współpracujemy z laboratorium Diagnostyka - Bielsko-Biała

Nie wymaga się wcześniejszej rejestracji.

Wyniki pilne wydawane są tego samego dnia.

Laboratorium wykonuje badania bezpłatne na zlecenie lekarza
oraz oferuje wykonanie wszystkich badań odpłatnie na życzenie pacjenta.

Wyniki dostępne na stronie internetowej po wpisaniu kodu badania 

kliknij -> WYNIKI